menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o zrušení zadávaného postupu zákazky na rekonštrukciu Požiaarnej zbrojnice.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší zadávaný postup zákazky podľa § 57 od. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Dôvodom sú chyby v projektovej dokumentácii a výkaze/výmer. Príslušná zákazka bude opätovne vyhlásená po uskutočnení príšlušných opráv v projektovej dokumentácii. Termín vyhlásenia novej zákazky bude najneskôr do 31.5.2020.