menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o parkovaní a vjazde aút do obce počas konania Krumplovníka

Vážení spoluobčania,

 

Dovoľujeme si požiadať všetkých, ktorí parkujú svoje automobily na verejných priestranstvách, t.j. všetky chodníky, priestor pri Kultúrnom dome, Požiarnej zbrojnici, vjazdy do križovatiek, apod., aby ich z týchto miest preparkovali do svojich dvorov, resp. na miesta, ktoré sú ich súkromným vlastníctvom a počas konania akcie Hiadlovský Krumplovník 2019 dňa 21.9.2019 tak vznikol priestor pre parkovanie návštevníkov a hostí.

 

Autobusy SAD na pravidelných linkách budú dňa 21.9.2019, v popoludňajších hodinách premávať len od futbalového ihriska, kde sa budú aj otáčať a to s s časom príchodov a odchodov platných z miesta zastávky Hiadeľ-Dolný koniec.

 

Komunikácia III/2427 bude dňa 21.9.2019 od cca 12:00 do 19:00 v úseku od futbalového ihriska až po koniec obce uzatvorená, resp. vjazd do obce bude možný len pre obmedzený počet áut a to z dôvodu prejazdnosti komunikácie v celom úseku v prípade nutného zásahu záchranných zložiek alebo polície. Doprava bude riadená zložkami dopravnej a poriadkovej polície v súčinnosti s miestnymi zložkami DHZ Hiadeľ a usporiadateľskou službou.

 

Uvedené opatrenie obmedzenia vjazdu (HLAVNE PO ZAPLNENÍ PLôCH NA PARKOVANIE PRIAMO V OBCI), sa nebude dotýkať obyvateľov, ktorí majú v obci trvalý pobyt (prosím mať pri sebe preukaz totožnosti), vlastnia v obci nehnuteľnosť, hostí a sponzorov, ktorí sa preukážu oficiálnou pozvánkou a vystupujúcich interperetov.  S uvedeným opatrením prosím oboznámte aj svojich známych a príbuzných. Na parkovanie pre návštevníkov bude bezplatne slúžiť priestor pod futbalovým ihriskom a priestor na futbalovom ihrisku. Zároveň bude od futbalového ihriska ku KD každých 15 minút premávať kyvadlová doprava-9-miestny mikrobus.

 

Za trpezlivosť a pochopenie vopred ďakujem a dúfam, že Vás, Vašich známych a aj ostatných návštevníkov, uvedené obmedzenia neodradia navštíviť už v poradí 14. ročník akcie Hiadlovský Krumplovník.            Starosta.