menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o parkovaní a uzávere cesty počas Hiadlovského krumplovníka

Vážení spoluobčania,

 

Dovoľujeme si požiadať všetkých, ktorí parkujú svoje automobily na verejných priestranstvách, t.j. všetky chodníky, priestor pri Kultúrnom dome, Požiarnej zbrojnici, otočka na konci obce, vjazdy do križovatiek, apod., aby ich z týchto miest preparkovali do svojich dvorov, resp. na miesta, ktoré nie sú verejným priestranstvom, a počas konania akcie „Hiadlovský Krumplovník 2023“ dňa 16.9.2023 tak vznikol priestor pre parkovanie návštevníkov a hostí.

 

Autobusy SAD na pravidelných linkách budú dňa 16.9.2023, v popoludňajších hodinách premávať len od futbalového ihriska, kde sa budú aj otáčať a to s časom príchodov a odchodov platných v daný deň z miesta zastávky Hiadeľ-Dolný koniec.

 

Komunikácia III/2427 bude na základe schválenej žiadosti Okresného úradu v BB - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 16.9.2023 od 8:00 do 20:00 v úseku od futbalového ihriska až po koniec obce uzatvorená. Vjazd bude povolený len účinkujúcim, sponzorom a hosťom. Vjazd bude povolený aj obmedzenému počtu áut návštevníkov, ktorí prídu skôr a ktorí zaplnia miesta v obci na parkovanie tak, aby zostala komunikácia prejazdná pre zložky IZS.

Pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Hiadeľ a obyvateľom vlastniacim nehnuteľnosť v obci bude vjazd povolený. Zároveň ich týmto ešte raz žiadame, aby si v tento deň zaparkovali autá doma, na vlastnom pozemku a nie na verejnom priestranstve.  

 

S uvedeným opatrením prosím oboznámte aj svojich známych a príbuzných. Na parkovanie pre návštevníkov bude bezplatne slúžiť priestor pred vjazdom do obce, priestor pod futbalovým ihriskom a priestor na futbalovom ihrisku. Od futbalového ihriska ku KD bude v čase 12:00 - 20:00 každých 15 minút premávať kyvadlová doprava - mikrobus.

 

Za trpezlivosť a pochopenie vopred veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že Vás, Vašich známych a aj ostatných návštevníkov, uvedené obmedzenia neodradia navštíviť ďalší ročník akcie Hiadlovský Krumplovník.                    

 

 Starosta, poslanci OcZ a ďalší dobrovoľníci zabezpečujúci organizáciu akcie.