menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o kosení cintorína, kompostréroch a separovaní odpadu

 

Vážený obyvateľ,

 

 

V priebehu najbližších dní ( t.j. od 13.10.2021) a následne v nasledujúcich dňoch a podľa počasia) by sa malo začať s kosením miestneho cintorína. Keďže v minulosti došlo k viacerým drobným poraneniam z dôvodu porozbíjaných sklenených črepín popri hrobových miestach, žiadame všetkých obyvateľov aj ich príbuzných, ktorí sa v Hiadli nezdržiavajú a majú tu hrobové miesta, o ktoré sa starajú, aby si z okolia svojich hrobov odstránili všetky predmety (najmä tie zo skla), ktoré môžu zraniť pracovníkov zabezpečujúcich údržbu a kosenie miestneho cintorína. Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste si počas týchto dní prekryli hrobové miesta a spoločne sme tak predišli prípadným nedorozumeniam.

Zároveň vás chceme v súvislosti s cintorínom požiadať o nasledovné:

- akýkoľvek odpad, (aj biologický) nevyhadzujte do priestoru za úradnou tabulou cintorína a vodojemom, resp. k oploteniu !

- situácia s odpadmi je najmä na cintorínoch a počas sviatkov pamiatky zosnulým kritická. Ak môžete, skúste sa pri spomienke na svojich blízkych zamyslieť aj nad tým, aký kahanec, sviečku, či kyticu  zakúpite a či by nebolo vhodné zameniť ich za materiály, ktoré môžu mať opätovné využitie.

- v prípade rekonštrukčných prác na hrobových miestach, Vás chcem požiadať, aby ste upozornili firmy ktoré takéto činnosti pre Vás vykonávajú, že je ich povinnosťou nahlásiť svoju činnosť na obecnom úrade pred tým, ako začnú práce vykonávať. Netreba to brať ako šikanu, ale ako preventívny nástroj k zamedzeniu tvorby miniatúrnych skládok stavebného odpadu v cintoríne, ktoré musela obec niekoľko krát na vlastné náklady likvidovať.

- v prípade prvých mrazov, budeme musieť preventívne odstaviť prítok vody až do jarných mesiacov.

 

Od zajtra si môžete v čase úradných hodín na obecnom úrade  prísť preberať kompostéry ak ste o ne prejavili záujem. Kompostér je v demontovanom stave a je potrebné  si ho zložiť a následne umiestniť na svojom pozemku, ktorý by mal byť oplotený.  

 

Na záver Vás chcem požiadať, aby ste do kontajnerov na separovaný odpad nevhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Zberová spoločnosť nám už jeden znečistený zber odviezla priamo na skládku z dôvodu jeho znehodnotenia odpadom, od pár jednotlivcov. Napríklad:

Bandaska od použitého alebo aj nového oleja - znečistí celý KUKA voz, plasty sú na recykláciu nepoužiteľné.

Zrkadlo, porcelán, obkladačky, keramika apod. - toto nie je sklo ! 

Sieťka, PUR pena alebo polystyrén, či vrecia od betónových zmesí, znečistené kusmi betónu alebo lepidla  - treba to poriadne vytriasť od prachových zvyškov, resp. to zaniesť na zberný dvor medzi stavebný odpad !

Obaly od jedla znečistené a nevypláchnuté  - musia byť vypláchnuté od zvyškov jedál. Množia sa hlodavce, resp. zvyšky lákajú lesnú zver !

V nádobách na kovové obaly sa nachádzajú aj väčšie veci, ktoré by mali končiť na zbernom dvore - Kontajner je (podľa usmernenia zberovej spoločnosti)  primárne určený na zber kovových obalov a Al alebo kovu (napr. pivo, nealko, kukurica, hrášok, paradajkový pretlak, víčka od pohárov, apod. )

Separovaný odpad, ak ho zbierate doma do vriec, vykladajte ho prosím až tesne v deň, resp. predvečer  zberu !!! T.j. každý druhý pondelok ráno, príp. v nedeľu večer. Zároveň Vás žiadam, aby ste najmä kartóny a krabice rezali alebo delili na menšie časti tak, aby nebol kontajner zaplnený zbytočne vzduchom. To isté platí aj o stláčaná PET fliaš, či bandasiek z HDPE plastov.

 

Ak si s niečím neviete rady, radšej navštívte zberný dvor, príp. sa opýtajte na obecnom úrade, či mňa osobne.

 

Ďakujem za pochopenie.