menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o kosení cintorína

Od 31.7. sa začína s kosením miestneho cintorína. Chcem požiadať obyvateľov, aby si v prípade potreby prekryli hrobové miesta a z okolia hrobov odstránili sklenené nádoby,stojany, sviečky, vence apod.

S kosením začíname od spodnej časti - pod márnicou a lúka vedľa, kde hrobové miesta ešte nie sú. Takže aj keď sa vyhlási kosenie, ľudia majú ešte dostatok času (min. 1 deň) na prekrytie hrobov a nemusíte mať obavu , že tí čo kosia idú ihneď kosiť popri hroboch. Ďakujem za porozumenie a pochopenie.

starosta.