menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam - dane, parkovanie, zber odpadu

Vážení spoluobčania,

 

Od 1.11.2019 nadobúda účinnosť nové VZN č. 2/2019 o parkovaní v obci. Každoročný problém s parkovaním najmä počas zimnej údržby sa zväčšuje aj vzhĺadom na zvyšujúci sa počet áut v obci a ich parkovaním mimo svojich dvorov a pozemkov. Obec v poslednom období vyšla maximálne v ústrety všetkým obyvateľom, ktorí mali snahu si vyriešiť parkovanie vo vlastných dvoroch, resp. na miestach mimo chodníkov. Viacero obyvateľov (zaslúžia si pochvalu) si začalo upravovať vlastné dvory a priestranstvá pred domami tak, aby na nich mohli bezproblémovo parkovať a nezasahovať tak do komunikácie a chodníkov. Výsledok je vidieť na viac ako desiatich miestach v obci.

Zároveň pribudli miesta, kde je možné autom bezplatne zaparkovať. V budúcnosti sa budeme snažiť realizovať ďalšie úpravy pozemkov vo vlastníctve obce, na základe ktorých pribudnú na parkovanie ďalšie plochy. Aj napriek úsiliu, ktoré obec vynakladá, nie je v možnostiach obce vyriešiť parkovanie na verejných priestranstvách mimo chodníky a komunikácie tak, aby ste mali domov čo najbližšie. Zastávame názor, že každý pri kúpe automobilu musí myslieť aj na to, kde ho bude parkovať. Chceme preto upozorniť obyvateľov, že pri parkovaní na chodníkoch a pri parkovaní, kde bude automobil zasahovať do jazdného profilu komunikácie, budeme situáciu riešiť dohovorom a následne v súčinnosti s hliadkou poriadkovej a dopravnej polície, ktorých požiadame o súčinnosť. Zároveň  Vás chceme požiadať, aby ste to začali rešpektovať a vyhli sme sa zbytočným nedorozumeniam. Tento problém pretrváva v obci už viac rokov a my sme dali prísľub viacerým z Vás, že sa týmto problémom budeme zaoberať a budeme sa ho snažiť vyriešiť.  VZN je k dispozícii na stránke: www.hiadel.sk.                                                                                                                                           

 Starosta a poslanci OcZ.

 

K 3.10.2019 evidujeme na obci pohľadávky v rámci nedoplatkov na danich z nehnuteľností, poplatku za KO, dani za psa, cintorín apod., za rok 2019, v sume cca 2.500,- Eur. Chcem preto požiadať všetkých, ktorí pozabudli na platby, aby tak urobili prostredníctvom bankového prevodu, alebo platbou do pokladne na obecnom úrade.                                 

 

Obec Hiadeľ má pre Vás k dispozícii na prenájom (viď VZN o nedaňových príjmoch č. 3/2019), nákladný automobil Tatra 148-S3, (napr. na prevoz ťažších nákladov, zeminy, štrku, kameniva, apod.) V prípade záujmu kontaktujte OcÚ 048/4191141. 

 

Od 4.10 do 27.10.2019 (nie neskôr !) bude prebiehať zber elektro-odpadu v obci Hiadeľ - pod vstupom do zdravotného strediska. Zbierať sa budú nepoužiteľné chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, sporáky, fény, tlačiarne, reproduktory, konvektory, monitory, nabíjačky, počítače, televízory, kalkulačky, žiarovky, výbojky, neónové trubice, apod.  Počas tohto obdobia budú pristavené 2 kontajnery na veľkoobjemový a iný zmesový odpad – „pod cintorínom“ a za obecným úradom. Upozorňujem, že kontajner neslúži na to, aby SI NIEKTO VYpRáZDNIL celý DOM od odpadu a  zaplnil ho celý len sám !!! V prípade, že chcete vyvezť iný odpad, kontaktujte obecný úrad a skúsime Vám poradiť z jeho likvidáciou. Pre informáciu: Zberný dvor už má vydané riadne stavebné povolenie, je v dostavbe a prebiehajú schvaľovacie úkony k začiatku jeho činnosti na Okresnom úrade odbore životného prostredia v Banskej Bystrici. Prosím obyvateľov ešte o trpezlivosť. Verím, že do konca roka sa jeho činnosť podarí začať tak, aby ste boli spokojní. Viac info súvisiacich s jeho činnosťou Vám dáme ihneď po schválení.                                                                                   

 

Od pondelka 7.10.2019 sa začne s kosením miestneho cintorína a plôch okolo neho. Chcem Vás požiadať, aby ste si pozakrývali hrobové miesta pred možným znečistením. Zároveň Vás chceme požiadať aj o odstránenie predmetov  (napr. sklenených a iných nádob, fliaš, kahancov a iných),  ktoré máte uložené v tesnej blízkosti hrobov a ktoré môžu pri kosení zapríčiniť škodu na majetku alebo pracovný úraz u pracovníkov, ktorí kosenie zabezpečujú.

Blíži sa sviatok všetkých svätých a ako Vy tak aj obec, chce mať v cintoríne poriadok ! Dodržiavajte prosím separovanie aj na tomto mieste a neznečisťujte okolie - najmä vyhodenými umelými a živými kvetmi vedľa úradnej tabule !!!

 

Na záver vysvetlenie k zastaveniu vody počas pár dní v mesiaci september. Vodu sme zastavili z dôvodu nepriaznivej  predpovede počasia - prízemné mrazy a z dôvodu aby sme predišli škode, ktorú sme museli riešiť minulý rok a to zamrznutie a pretrhnutie rozvodných trubiek a ventilov, ktoré po ustáti mrazov následne prepúšťali a voda vytekala aj po zastavení.

 

                       

Ďakujeme za pochopenie. Starosta.