menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Informácie o skrínigovom testovaní

INFO LETÁK  Skríningové testovanie Hiadeľ sála KD  piatok  22.1.2021 8:00-19:30 

 

 

Postupnosť krokov na odbernom mieste je takmer totožná s poslednými dvomi kolami testovania.

Pri registrácii dôjde k zdržaniu kvôli zápisom údajov aj do PC - do registrov NCZI SR. Online registrácia nebude možná. Obec po skúsenostiach z minulých testovaní bude testovať podľa harmonogramu. Vo večerných hodinách je vytvorená ešte cca 2,0 hod. rezerva pre tých z obce, ktorí naozaj nestihnú prísť v čase podľa harmonogramu. Nespoliehajte sa však na ňu všetci. Naozaj nebude v našich silách za hodinu otestovať pol obce ...

 

-  Testovanie nebude vykonané u ľudí, ktorí budú javiť známky požitia alkoholických nápojov alebo iných psychotropných látok !

 

-  Medzi jednotlivými pracoviskami dodržujte 2 m odstup. Na ďalšie pracovisko vstúpte až po vyzvaní, resp. po odchode predošlého obyvateľa. Pred čakaním nezabudnite mať nasadené rúška. Dodržiavajte pokyny usporiadateľa.

 

-  Pokiaľ je to čo i len trochu možné dodržiavajte predpísaný čas. Každý z Vás, ktorý ho nedodrží, nám organizačne skomplikuje priebeh testovania. Čím viac ľudí to nedodrží, tým viac sa nám to skomplikuje. Verte, že sa budeme pre Vás snažiť urobiť čo najviac a bez prieťahov. Bez Vašej spolupráce to bude ťažšie.

 

-  Priorita testovaných: Obyvatelia obce a prechodne žijúci v obci, vlastníci nehnuteľností, ďalší obyvatelia.

 

-  Testovanie v tomto kole sa uskutoční len dňa piatok  22.1.2021. V prípade, že obyvatelia obce nebudú môcť prísť alebo nestihnú prísť v tento deň a v daný čas, budú musieť využiť mobilné odberové miesta inde.  

 

-  Aby sme naozaj čo najviac minimalizovali nepredvídané okolnosti, obec zabezpečí priebežné (pár krát  počas dňa informácie  o počte osôb pred KD, v sále KD a počtu testovaných.

 

-  Upozorňujeme, že v čase cca 15 minút pred každou prestávkou už nebudeme prijímať na testovanie ďalších ľudí. Berte do úvahy skutočnosť, že po cca 5 hod. v zdrav. obleku je potrebná prestávka. Najmä z tohto dôvodu sa čas prestávky striktne dodrží bez ohľadu na okolnosti (opätovné čakanie v rade, nepriaznivé počasie, iné).

Harmonogram testovania (podľa číslovania rodinných domov):

 

  8:00 -   9:00 hod.         RD súp. č. 1-32                       14:00 - 15:00 hod. RD súp. č. 165-195

  9:00 - 10:00 hod. RD súp. č. 33-74                   15:00 - 16:00 hod. RD súp. č. 196-214

10:00 - 11:00 hod. RD súp. č. 75-98                    16:00 - 16:45 hod. RD súp. č. 215-229

11:00 - 11:45 hod. RD súp. č. 99-129                           17:00 - 17:30 hod. P R E S T Á V K A

12:00 - 13:00 hod. P R E S T Á V K A                 17:30 - 19:30 hod. R E Z E R V A 

13:00 - 14:00 hod. RD súp. č. 130-164