menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Turizmus v okolí

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Nachádza sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

História múzea sa začala písať už v roku 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice, na návrh dr. Štefana Holescha, na zasadnutí 12. júla 1889 odsúhlasila vznik Mestského múzea. Na základe tohto rozhodnutia boli v úradných miestnostiach mesta historické predmety z mestského archívu sprístupnené verejnosti. V archíve sa nachádzali predmety spojené s históriou mesta. Kópia zápisnice zo zasadania Mestskej rady je každoročne v tento deň sprístupnená návštevníkom múzea. O význame múzea už od jeho vzniku svedčí fakt, že sa zúčastňovalo najvýznamnejších kultúrnych podujatí. V roku 1896 Mileniámej výstavy v Budapešti, v roku 1900 na Svetovej výstave v Paríži vystavovalo 22 reprezentačných predmetov. V roku 1937 sa zúčastnilo na výstave Staré umenie na Slovensku, v roku 1939 na Svetovej výstave v New Yorku.

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum regionálna inštitúcia s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva. Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež.

Súčasťou múzea sú tri expozície. Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ a Matejov dom.

 

Pôvodnú verziu stránky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici nájdete adrese:

http://www.ssmuzeum.sk/

 

Matejov domThurzov domTihányiovský kaštieľVnútorná expozícia Stredoslovenského múzea