menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Turizmus v okolí

Kalište

V mierne sa zvažujúcom údolí, v nadmorskej výške 924 metrov, stála ešte začiatkom marca 1945 osada Kalište. Dnes by sme márne hľadali nejaké stopy a údaje o jej vývoji. Iba základy zborených a vypálených domov, cintorín, dva domky s kaplnkou a osamotený, dopoly zborený strom nad hrobom padlých partizánov sú tlmočníkmi tragických udalostí. Dňa 18. marca 1945 bola osada vypálená. Obyvateľstvo, ktoré zostalo nažive, sa vysťahovalo.

V roku 1961 uznesením predsedníctva SNR č. 24 zo dňa 27.2. 1961 Kalište vyhlásili za Národnú kultúrnu pamiatku. Sú tam zrekonštruované iba 2 domky, malá zvonička a základy obytných domov. Majú pripomínať tragédiu, ktorá sa tu v osudový marcový deň roka 1945 odohrala. Pamiatku padlých si každoročne pri výročiach SNP pripomínajú bývalí obyvatelia Kališťa i ostatní občania priamo v priestoroch niekdajšej obce. V súčasnej dobe je Kalište pod správou Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktoré na požiadanie návštevníkov poskytuje o osade priamo na pamätnom mieste lektorský výklad.

V roku 2007 Múzeum SNP sprístupnilo v 2 domčekoch novú expozíciu pod názvom Partizánska republika. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník. Pamiatku padlých si každoročne pripomínajú pri výročiach SNP bývalí obyvatelia Kališťa i ostatní občania, priamo v priestoroch niekdajšej obce, podujatím Stretnutie generácií. V roku 2008 Múzeum SNP sprístupnilo náučný chodník Kalištím s názvom Ako žili Kališťania. Tvorí ho 17 informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené v areáli celej Národnej kultúrnej pamiatky.