menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Turizmus v okolí

Hrad Ľupča

Hrad Ľupča bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belov IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Spĺňal funkciu strážneho hradu, ktorý mal pod dohľadom významnú stredovekú obchodnú cestu Via magna, vedúcu pod úpätím hradu. V súčasnosti je hrad v majetku Železiarní Podbrezová a.s.

Hrad Ľupča

Spoločnosť si stanovila cieľ, postupnú kompletnú obnovu pamiatky. V prvom rade bolo potrebné obnoviť strechu tzv. horného hradu, ktorá bola vo veľmi zlom stave, čo spôsobovalo devastáciu tejto pamiatky. V rokoch 2005 a 2006 sa dostala na rad obnova najmladšej časti hradu – tzv. Gizelinho domu, ktorý sa v súčasnosti využíva na reprezentačné, či kultúrno-spoločenské podujatia. Dominantou je sála, pomenovaná, podobne ako celá stavba, po dcére cisárovnej Sisi a cisára Františka Jozefa I., Gizele. Na južné nádvorie hradu nadväzuje južný hradný múr, ktorý bol obnovený v roku 2007. Súčasťou obnovy hradu bude v nasledujúcich rokoch staršia, stredoveká časť hradu, kde sa nachádza aj hradná kaplnka zo 17. storočia a k nej prináležiace priestory (presbytérium, sakristia). Túto časť hradného areálu sa podarilo zreštaurovať v priebehu roka 2008. Za citlivo realizované reštaurovanie vzácnej renesančnej kaplnky dostali Železiarne Podbrezová s realizátorom prác, akademickým maliarom Jozefom Doricom, v roku 2009 ocenenie „Kultúrna pamiatka roka 2008" od Ministerstva kultúry SR. Veľká časť hradu bola obnovená aj vďaka programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom" a spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, ktorá tento program finančne podporuje. Hrad Ľupča je aj napriek prebiehajúcim prácam stále sprístupnený pre verejnosť, samozrejme, s ohľadom na práce a bezpečnosť návštevníkov môže byť niektorá z častí hradu dočasne uzavretá.

Pôvodnú verziu stránky Hrad Ľupča nájdete na adrese:

http://www.hradlupca.sk/

 

Hrad Ľupča interiérHrad Ľupča archeologická expozíciaHrad Ľupča