menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Obecné zastupiteľstvo

Prehľad komisií pri OcZ

PREHĽAD KOMISIÍ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE OBCE HIADEĽ

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
predseda: Martin Kútik
členovia: Mgr. Zuzana Zvarová, Mgr. Iveta Šimičková, Ing. Ján Tončík, Lucia Fúdorová

2. Finančná komisia
predsedníčka: Mgr. Iveta Šimičková
členovia: Lucia Milanová, Ing. Radomír Drmaj, Ľuba Potančoková, Mgr. Miroslava Fudorová, Jana Miková

3. Komisia priestupková a ochrany verejného poriadku
predseda: Marian Fúdor
členovia: Martin Kútik, Mgr. Iveta Šimičková

4. Komisia životného prostredia a výstavby
predseda: Ing. Ján Tončík PhD.
členovia: Ján Kútik, Roman Gazdík,

5. Kultúrno-školská a športová komisia
predseda: Ľubomír Slávik
členovia: Ing. Ján Tončík Phd, Mgr. Zuzana Zvarová, Marian Fúdor, Martin Kútik, Mgr. Iveta Šimičková, Lucia Fúdorová, Miroslav Brna, Miroslav Milan, Iveta Sedliaková, Silvester Kapusta

6. Sociálno-zdravotná komisia
predsedníčka: Mgr. Zuzana Zvarová
členovia: Mgr. Slávka Kostúrová, Mgr. Miroslava Fudorová, Lucia Fudorová, Marta Sedliaková (od 6.2.2019)

7. Komisia na prešetrovanie sťažností
predseda: Marian Fúdor
členovia: Martin Kútik, Mgr. Iveta Šimičková

 

PRACOVNÉ KOMISIE

1. Mandátová komisia
predseda: Martin Kútik
členovia: Ľubomír Slávik, Mgr. Iveta Šimičková

2. Volebná komisia
predseda: Lucia Fúdorová
členovia: Mgr. Zuzana Zvarová, Ing. Ján Tončík

3. Návrhová komisia
predseda: Mgr. Zuzana Zvarová
členovia: Lucia Fúdorová, Marian Fúdor

 

Prehľad o zastúpení jednotlivých poslancov v komisiách pri OcZ obce Hiadeľ

Poslanec

Predseda komisie

Člen komisie

Iné

Ing. Ján Tončík Phd

komisia životného prostredia a výstavby

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

kultorno-školská a športová

volebná

poverený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ 

Mgr. Zuzana Zvarová

návrhová

sociálno-zdravotná 

volebná

 ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

kultúrno-školská a športová

zástupkyňa starostu 

Marian Fúdor

priestupková a ochrany verejného poriadku

prešetrovanie sťažností

návrhová

kultúrno školská a športová

 

Martin Kútik

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

mandátová

priestupková a ochrany verejného poriadku

kultúrno-školská a športová

komisia na prešetrovanie sťažností 

 

Ľubomír Slávik

kultúno-školská a športová

mandátová

 

Mgr. Iveta Šimičková

finančná

mandátová

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

priestupková a ochrany verejného poriadku

kultúrno-školská a športová

prešetrovanie sťažností

 

Lucia Fúdorová

volebná komisia

návrhová

ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

kultúrno-školská a športová

sociálno-zdravotná 

 

V Hiadli 13. 12. 2018
Vypracovala: Bc. Alena Fudorová.