menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OcZ

Mgr. Zuzana Zvarová

 • zástupkyňa starostu obce Hiadeľ
 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda návrhovej a sociálno-zdravotnej komisie
 • člen volebnej, kultúrno-školskej a športovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
 • email: zuzana.zvarova@gmail.com

Martin Kútik

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu a mandátovej komisie
 • člen pristupkovej, kultúrno-školskej a športovej komisie a komisie na prešetrovanie sťažností
 • email: momo001@post.sk

Ľubomír Slávik

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda kultúrno-školskej a športovej komisie
 • člen mandátovej komisie
 • email: lubomirslavik78@gmail.com

Lucia Fúdorová

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda volebnej komisie
 • člen sociálno-zdravotnej, kultúrno-školskej a športovej, návrhovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
 • email: luciafudorova24@gmail.com

Mgr. Iveta Šimičková

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda finančnej komisie
 • člen mandátovej, priestupkovej, kultúrno-školskej a športovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu a komisie na prešetrovanie sťažností
 • email: ivetasimickova@zoznam.sk

 

Marian Fúdor

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ
 • predseda priestupkovej komisie a komisie na prešetrovanie sťažností
 • člen návrhovej a kultúrno-školskej a športovej komisie
 • email:

Ing. Ján Tončík PhD.

 • poslanec obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ 
 • predseda komisie životného prostredia a výstavby,
 • poslanec poverený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvá v zmysle Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu, kultúrno-školskej a športovej a volebnej komisie
 • email: jan.toncik@azet.sk