menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

VÝZVA č. 3/2016

 

Obec Hiadeľ

v súlade s § 117, zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle internej smernice č. 3/2012 o postupe obce Hiadeľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania vyhlasuje výberové konanie na zákazku: „Letáky o triedenom zbere odpadov".