menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Rekonštrukcia chodníkov Hiadeľ

Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:


Názov organizácie: Obec Hiadeľ
IČO: 00 313 432
DIČ: 2021096000
Sídlo organizácie: Hiadeľ č. 68, 976 61 Hiadeľ
Internetová adresa: http://www.hiadel.sk/


Kontaktné miesto: DENEBOLA, s.r.o., Pod Dielcom 357/9, 976 33 Poniky


Kontaktné osoby:


Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: 0908 93 46 80
Fax: -
e-mail: mikusinec@denebola.sk


2. Postup:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).


3. Druh zákazky:

Stavebné práce


4. Predpokladaná hodnota zákazky:

9 584,00 EUR bez DPH

 

... viac informácií si môžete prečítať v priloženom súbore: