menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme Vám,


že v termínoch od: 07.09.2016 07:30:00 do: 07.09.2016 12:30:00
od: 07.09.2016 11:00:00 do: 07.09.2016 16:00:00,
od: 08.09.2016 07:30:00 do: 08.09.2016 12:30:00,
od: 08.09.2016 11:00:00 do: 08.09.2016 16:00:00
a od: 09.09.2016 07:30:00 do: 09.09.2016 12:30:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.