menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznámenie o prepise daňových priznaní

Vážení spoluobčania,


Na základe geodetických bodov, mapových podkladov, ďalších informácií z katastra nehnuteľností, nesúladu adresných bodov a niektorých súpisných čísiel v centrálnom registri adries v našom katastri, budeme v obci Hiadeľ realizovať zosúladenie daňových priznaní na nových tlačivách tak, aby korešpondovali so skutočnosťou, resp. katastrom nehnuteľností.


Uvedené budeme realizovať aj z dôvodu kontrolných zistení a nesúladu v okolitých obciach SR, ktoré boli zistené kontrolnými orgánmi SR.


Obyvateľov z celej obce preto chceme požiadať o súčinnosť pri realizácii prepisu daňových priznaní na nové tlačivá daňových priznaní, ktoré budú korešpondovať so stavom na katastri nehnuteľností a v súlade s centrálnym registrom adries a obec sa tak v budúcnosti vyhla možným upozorneniam a sankciám zo strany kontrolných orgánov.
Obyvateľov resp. daňovníkov (majiteľov) nehnuteľností budeme v nasledujúcich týždňoch priebežne podľa poradia súpisných čísiel domov zvolávať krátkym oznamom na obecný úrad, kde im pracovníci obecného úradu pomôžu s vyplnením a prepisom do nového daňového priznania. V prípade, že v uvedenom termíne nebudete môcť prísť, nájdeme nový a pre Vás vhodný termín. Daňové priznania musia byť vyplnené majiteľom. Odhadovaná dĺžka zdržania cca 30-45 min.


Za pochopenie a porozumenie Vám ďakujem.

Starosta