menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Harmonogram separovaných zberov v obci Hiadeľ na rok 2017

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Každý druhý týždeň v stredu, vo sviatok najneskôr na druhý deň

PLASTY-KOMPLET, SKLO, TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY

28.2. 25.4. 30.5. 27.6 25.7. 22.8. 26.9. 31.10. 19.12

Najneskôr od 1.5.2017 bude v obci 7 stojísk s kontajnermi na separovaný odpad tak, aby každý obyvateľ mal k nemu najviac 100m. Bližšie info o ich umiestnení a zvoze sa dozviete včas.

TEXTIL, ŠATSTVO, HRAČKY

Priebežne počas roka 2017 – kontajner pred KD.

Nehádzať textil do veľkokapacitných kontajnerov !!!

PAPIER ZA HYG. POTREBY

(toal. papier, vreckovky, kuch. utierky, atď.) zberné miesta: dolná zastávka SAD, pred KASPO-m, ZŠsMŠ presný čas bude oznámený vopred. Bližšie info poskytnú na OcÚ, alebo na tel. č. :0911 022 225.

31.3. 30.6. 27.10.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD a ODPAD Z CINTORÍNA

Od 1.1.2016 je stavebný odpad spoplatnený !!!

Pristavené kontajnery 2 x v roku. Nadrozmerný odpad, kontaktujte OcÚ.

POD CINTORÍNOM + PODĽA POTREBY

1.4. – 30.4. 2.10. – 29.10.

ŽELEZO a KOVY

Min. 4 x ročne pristavený kontajner pri KD.

Obyvatelia môžu separovať aj plechovice, prázdne konzervy, víčka, drobné predmety z kovu, atď. a vhadzovať ich priebežne do kontajnera.

ELEKTROODPAD + PNEUMATIKY

Priestor pod schodiskom ambulancie, pri OcÚ.

Práčky, chladničky, PC, tlačiarne, vysávače, mrazničky, televízory, monitory, atď.

Neodkladať elektroodpad mimo nižšie uvedených termínov.

1.4. – 30.4. 2.10. – 29.10.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Na vlastných hnojiskách a kompostoviskách, nie do KUKA nádob.

OD 1.1.2017 môžete vhadzovať obaly z TETRAPAKOV a KOVOVÝCH OBALOV alebo PLECHOVÍC do plastov.

Kvôli nešíreniu zápachu pred vhodením opláchnuť !

NEZNEČISŤUJME PRÍRODU A PROSTREDIE OKOLO SEBA.