menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Harmonogram bezplatných separovaných zberov v obci Hiadeľ na rok 2016

Harmonogram bezplatných separovaných zberov v obci Hiadeľ na rok 2016

KOMUNÁLNY ODPAD

Každý druhý týždeň v stredu, vo sviatok bude obec informovať vopred.

 

PLASTY, SKLO, PET FĽAŠE

ZBER JE KAŽDÝ PÁRNY MESIAC + v lete júl a september.

(posledný utorok v mesiaci, 12 /2015 – utorok 20.12.2016)

 

23.2.   26. 4.   28.6.   26.7.   30.8.  27.9.  25.10.  20.12. 

 

TEXTIL, ŠATSTVO, HRAČKY

Priebežne počas roka 2014 – kontajner pred KD.

Nehádzať do veľkokapacitných kontajnerov !!!

 

PAPIER ZA HYG. POTREBY

(3 druhy toal. papiera, hyg. vreckovky, kuch. utierky, apod.)

Zberné miesta: dolná zastávka SAD, pred KASPO-m, ZŠsMŠ presný čas bude oznámený vopred. Bližšie info poskytnú na OcÚ alebo na tel. č. :0911 022 225.

31.3.                       30.6.                       28.10.

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD a ODPAD Z CINTORÍNA

Zmena od 1.1. je stavebný odpad spoplatnený !!!

Pristavené kontajnery 2 x v roku. Nadrozmerný odpad, kontaktujte OcÚ.

 

POD CINTORÍNOM + PODĽA POTREBY  

1.4. – 1.5.                           1.10. – 30.10.

 

ŽELEZO a KOVY

Min. 4 x ročne pristavený kontajner pri KD.

Obyvatelia môžu separovať aj plechovice, prázdne konzervy, víčka, drobné predmety z kovu, atď. a vhadzovať ich priebežne do kontajnera.  

 

ELEKTROODPAD

Priestor pod schodiskom ambulancie, pri OcÚ.

Práčky, chladničky, PC, tlačiarne, vysávače, mrazničky, televízory, monitory, atď.

Neodkladať elektroodpad mimo nižšie uvedených termínov. 

 

1.4. – 1.5.                             1.10. – 30.10.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Na vlastných hnojiskách a kompostoviskách, nie do KUKA nádob.

 

 

NEZNEČISŤUJME PRÍRODU A PROSTREDIE OKOLO SEBA. PODMIENKY A MOŽNOSTI NA TO MÁME. TAK ICH VYUŽÍVAJME.